Prvá zmienka o Bardejovských Kúpeľoch je z roku 1247, keď uhorský kráľ Béla IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu Bardejov. Isté je, že ľudia poznali veľmi skoro liečivé účinky minerálnych vôd, o ktorých sa mohli sami presvedčiť.

Výraznejší rozvoj začína po roku 1505, keď boli vybudované kabíny na kúpanie chorých, ktorí dochádzali zo širokého okolia. V roku 1777 postavili v blízkosti prameňov murovanú budovu s dvanástimi izbami pre pohodlie chorých. Kúpele boli zaujímavé najmä pre  maďarskú i poľskú šľachtu, čo malo veľký význam pre rozvoj kúpeľov.

Počas svojej existencie navštívili Bardejovské kúpele mnohé významné osobnosti ako rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleóna (1809), ruský cár Alexander I. (1821), poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského a v roku 1895 sa tu dokonca liečila manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sissi, ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku.

V prvej polovici 19. storočia zaznamenali Bardejovské kúpele najväčší rozkvet. V krátkom čase sa postavil nový priestranný kúpeľný dom a niekoľko obytných budov. V tomto období sa využívalo už 13 minerálnych prameňov. V dnešnom príspevku prinášame sériu nádherných fotografií Bardejovských kúpeľov zo začiatku 20. storočia.

 

 

Zdroj:
fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum

http://www.kupele-bj.sk/historia