Podolínec je v súčasnosti malým mestečkom v údolí rieky Poprad, na rozhraní Spišskej Magury, Podtatranskej kotliny a Levočských vrchov.  Napriek tomu musí byť každému návštevníkovi mesta jasné, že toto mestečko má bohatú a slávnu minulosť. Prvá písomná zmienka o Podolínci pochádza z roku 1235. Kráľ Žigmund ho v roku 1412 povýšil na slobodné kráľovské mesto. Mesto malo opevnenie a jeho súčasťou bol aj gotický hrad, ktorý bol sídlom Podolínskeho panstva. Jednou z dominánt mesta je aj kláštor piaristov založený už v roku 1642. Začiatkom 19. storočia začalo mesto hospodársky upadať. Dnešný príspevok zachytáva toto mestečko koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

 

2780
Pohľad na mesto Podolínec.Zdroj:www.fortepan.hu
« 1 z 8 »

Zdroj:
www.fortepan.hu

http://www.pieniny.sk/obce/podolinec/podolinec.html