Komplex pozostáva zo Starej synagógy, domu zhromaždenia (hebr. bet hamidraš) s bytom pre rabína, rituálny kúpeľ (hebr. mikve), expanznej veže na zachytávanie a ohrev dažďovej vody a kotolne. V minulosti stál pri areáli aj rituálny bitúnok, ktorý sa nezachoval.

Budova starej synagógy zo začiatku 19. storočia a je najstaršou stavbou areálu. Hlavný modlitebný priestor je zaklenutý deviatimi klenbami v centre podopretého štyrmi piliermi, medzi ktorými je umiestnená bima (vyvýšené pódium). Klenby sú zdobené bohatou ornamentálnou maľbou v maurskom štýle. Zvláštnosťou tejto synagógy sú výklenky umiestnené v hĺbke asi 40 cm na východnej stene a zakončené polkruhovitým tvarom. Pravdepodobne slúžili na uloženie modlitebných knižiek alebo plášťov.

Odovzdaním staveniska začala obnova Starej synagógy po viac ako 70-tich rokoch v auguste 2015. Poznáme ju aj pod starým názvom bužňa. Po rekonštrukcii synagógy bude táto slúžiť na kultúrno-spoločenské účely a edukačno-vzdelávacie aktivity. Hlavný modlitebný priestor bude slúžiť pre umeleckú činnosť (výstavy, koncerty, vernisáže a pod.). Bude vytvorená aj expozícia venovaná dejinám a kultúre bardejovskej židovskej komunity. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou zápisu na listinu Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a príspevku vlastníka ÚZ ŽNO.

Zdroj:

Zbierka Ferdinanda Hažlinského