Vodná nádrž Starina je najväčšou nádržou na pitnú vodu u nás. Napúšťanie tejto nádrže sa začalo 20.8.1987. Výstavba nádrže trvala sedem rokov a znamenala obrovský zásah do života miestnych obyvateľov. Z územia s plochou 131 km2 bolo vysídlených 7 obcí s 3 463 obyvateľmi zo 769 príbytkov.  Boli to obce Starina, Dara, Ostružnica, Zvala, Smolník, Veľká Poľana a  Ruské.Dnešný príspevok prináša niekoľko fotografií z obdobia výstavby tejto vodnej nádrže. Autorom fotografií je pán Jozef Lauruský.

 

 

Zdroj:

Jozef Lauruský

http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/starina.php