Zborov leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec pri sútoku so Stebnickým a Bakoveckým potokom. Od mesta Bardejov je obec vzdialená 9 km. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Pred prvou svetovou vojnou, podľa sčítania obyvateľov z roku 1910, mala obec 2 202 obyvateľov a niesla názov Zboró. Nachádza sa tu pamätník Českej družiny a cintorín nemeckých vojakov padlých v II. svetovej vojne. V obci sa nachádza aj vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Tieto fotografie  sú zavŕšením série snímkov dokumentujúcich vojnové škody v obci Zborov.

189763_111656792248223_107218409358728_115318_2638202_n
Vojnou zničená židovská synagóga v Zborove Zdroj: Zbierka Ing. Miroslava Buraľa. Sarosvarmegyei harcterek 1914-1915 / Bojiska Sarisskej zupy.
« 1 z 2 »

Zdroj:

Zbierka Ing. Miroslava Buraľa

Sarosvarmegyei harcterek 1914-1915 / Bojiska Sarisskej zupy

Článok  upravil do redakčnej podoby Dominik Burcin.