V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Jasenov v povojnovom období.

Adriána Marcinčáková  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Jasenov sa nachádza na severnom svahu Humenských vrchov, v doline Jasenovského potoka. História obce sa začína v stredoveku. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317. Jasenov sa od tohto roku stal majetkom Filipa Drugetha. V Jasenove je známy aj hrad, ktorého prvá písomná zmienka vznikla v roku 1325. Z tejto zmienky vyplýva, že prvým písomne doloženým majiteľom hradu bol palatín Filip Drugeth, ktorý ho získal zrejme v tom čase ako obec. Rok 2016 bude rokom prípravy na 700. výročie prvej písomnej zmienky o Jasenove, ktorú si pripomenieme v roku 2017.

Zdroj:

Súkromná zbierka fotografii rodiny Lupčovej. Uverejnené so súhlasom Magdalény Lupčovej, mojej prababky.

Článok editoval Tomáš Šepeľa.