V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša čriepky z bežného života v obci Belá nad Cirochou.

Lukáš Hudáček (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Belá nad Cirochou je obec na Slovensku v okrese Snina. Leží v regióne Horného Zemplína na dolnom toku rieky Cirochy. Počtom obyvateľov ( viac ako 3360 ) v súčasnosti patrí k najväčším v širšom regióne celého Zemplína.

Najstaršie pomenovanie tejto obce v jazyku ľudu, alebo aj po rusky je Bila, slovensky Bela, čo znamená toľko, ako biely, pekný. O jej vzniku hovorí slovná tradícia to, že ju založil ovčiar menom Béla.

Prvá zmienka o obci je z roku 1451. Bola vlastníctvom rodiny Drugetovcov. V polovici 18. storočia sa obyvatelia obce zaoberali kamenárstvom. Na prelome 19. a 20. Storočia sa obyvatelia živili prevažne drevorubačstvom. V 19. storočí tu stála huta na spracovanie železnej rudy. V obci boli vybudované aj 2 vodné mlyny, ktoré boli funkčné až do 60-tych rokov 20. storočia. Do roku 1926 sa tu nachádzal drevený kaštieľ. Belá nad Cirochou má rímskokatolícky kostol z roku 1912.

Obyvatelia obce Belá nad Cirochou sú slovanského pôvodu, slovenskej národnosti. Patria k užívateľom sotáckeho nárečia. Tento príspevok zachytáva život obyvateľov tejto obce vo fotografiách rodín v povojnovom období.