V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z osláv konca roka v obci Radvaň nad Laborcom v roku 1979.

Nikola Tkáčová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Radvaň nad Laborcom je obec na východe Slovenska v okrese Medzilaborce, v regióne Horný Zemplín .Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1 379. Obec vznikla zlúčením dedín Nižná Radvaň, Vyšná Radvaň a Nižný Harbok. Radvanské sídliská založili šoltýsi s valašskými usadlíkmi v polovici 14. storočia. Najstaršie správy o Radvani pochádzajú z roku 1379. Časť dediny patrila zemanom zo Zbudze, časť šľachticom Drugethovcom. Drevený pravoslávny kostol tam stál od 14. storočia. V roku 1600 bolo v Radvani 21 poddanských domov, dva domy šoltýsov, dom farára a kostol. Neskôr obyvateľov ubúdalo. Okolo roku 1715 sídlisko nejestvovalo. V obnovenej dedine v roku 1720 už hospodárilo 20 poddanských domácností a v dedine bol aj mlyn. V súčasnosti je počet obyvateľov 602 a rozloha dediny je 2013 ha. Na fotografiách je udalosť z roku 1979 Silvester v Obci – Kultúrny Dom obce Radvaň nad Laborcom

Zdroj:

Zbierka rodiny Urbanovej