V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie zo začiatkov futbalu v obci Modra nad Cirochou.

Tomáš Lokšík (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

História futbalu v obci sa datuje od 50-tých rokov 20.storočia. Ako vo väčšine dedín v tom čase aj v Modrej nad Cirochou oslovila táto kolektívna hra mladých nadšencov, ktorí v nej našli šport, záľubu, zábavu, či relax. Keďže v začiatkoch ešte nebolo v dedine futbalové ihrisko, futbalisti využívali na futbal každú rovnú plochu na pasienkoch pri pasení dobytku alebo počas voľných nedelí. TJ bola oficiálne založená v roku 1972. Oficiálny názov sa zaregistroval Telovýchovná jednota Družstevník Modra nad Cirochou. Ďalšími alternatívami názvu boli návrhy ako „TJ Tatran,“ či „Slovan Modra nad Cirochou. Prvými oficiálnymi farbami boli červená a biela. Zástava TJ bola modrá s logom bociana s futbalovou loptou. TJ prihlásila futbalové mužstvo do súťaže v ročníku 1972–73. Prvý majstrovský futbalový zápas sa odohral na súperovom ihrisku v Kalnej Roztoke s výsledkom 3:3.

Fotografia č.1 - 1. mužstvo TJDružstevník Modra nad Cirochou 1972-1973
1. mužstvo TJ Družstevník Modra nad Cirochou 1972/73. Zdroj: Zbierka rodiny Lokšíkových.
« 1 z 2 »

Zdroj:

Zbierka fotografii rodiny Lokšíkových.