Pred 30 rokmi , začiatkom roka 1986, bola za počatá výstavba „Preložka štátnej cesty II/545″, na úseku Benzínové čerpadlo – Slovenská ulica v celkovej dĺžke 2,8 km s nákladom 123 mil. Kčs. Pre za počatie tejto akcie bolo potrebné zbúrať 60 murovaných domov, 11 drevených (Starý Blich, Krátky rad, Slovenská a Dukelská ul. a v osade Harčaruvka), administratívnu budovu Lesného závodu, upraviť most cez Topľu, preložiť VN a MN v dĺžke 5 km, verejné osvetlenie, odkloniť plynovod a regulovať potok Šibská voda.

Zdroj: Bardejov kedysi a dnes

https://www.facebook.com/groups/bjkedysiadnes/?fref=ts