V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z bežného života obce Koškovce.

Romana Bačková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec Koškovce leží na Východnom Slovensku v Nízkych Beskydách v doline Laborca. Táto obec sa nachádza asi 15 kilometrov od mesta Humenné. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1543. Koškovce patrili panstvu Humenné, koncom 17. a v 18. storočí Csákyovcom, neskôr v 19. storočí Andrássyovcom. Obyvatelia sa v minulosti živili povozníctvom, drevorubačstvom a tkáčstvom. Po roku 1830 mala táto dedina len okolo 65 domov a 450 obyvateľov. V súčastvosti v tejto obci žije 620 obyvateľov. Dodnes sa zachoval rímskokatolícky renesančný kostol z roku 1584, zbarokizovaný v 17. storočí, klasicisticky upravený koncom 18. storočia.  Na fotografiách môžete vidieť bežný život Koškovčanov, ako aj sobáš, ktorý sa konal v rímskokatolíckom renesančnom kostole.

foto1
Stretnutie priateľov v Koškovciach. Zdroj: Zbierka rodiny Bačkovej.
« 1 z 3 »

Zdroj:

Zbierka fotografii rodiny Bačkovej.