V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z povinnej vojenskej služby mladých chlapcov z obce Kamenica nad Cirochou.

Kristína Gondová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Kamenica nad Cirochou je obec na Slovensku v okrese Humenné. Počtom obyvateľov je to najväčšia obec v tomto okrese. Nachádza sa na východnom Slovensku, 8km od Humenného. Kamenica nad Cirochou susedí s obcami Modrá nad Cirochou, Hažín nad Cirochou a tiež s obcou Kamienka. Z južnej strany sa popri obci tiahne pohorie Vihorlat. Severne od obce tečie rieka Cirocha, západne rieka Rika a krížom cez obec miestny potôčik. Prvá písomná zmienka o tejto obci je z roku 1317, kde sa spomína pod menom Kamentze. Rodina Drugethovcov vlastnila túto obec až do začiatku 17. storočia. V povojnovom období vznikla v Kamenici nad Cirochou tradícia, kde sa pri rukovačke zišla na tzv. námestí, pri pomníku padlých hrdinov, skoro celá obec. Počas celého dňa sa konala veselica s veľkou hostinou, hudbou, tancom. Následne pred príchodom vlaku všetkých mladých vojakov vyprevádzali mladé dievčatá spevom v krojoch na železničnú stanicu, kde sa s nimi  rozlúčili. Chlapci tak odchádzali na dvojročnú povinnú vojenskú službu, zväčša do Čiech. Naopak mladí vojaci, ktorí rukovali v Čechách slúžili na Slovensku, veľa z nich práve u nás, vo vojenskom výcvikovom priestore Valaškovce, ktorý sa nachádza nad obcou Kamenica nad Cirochou a funguje približne od 50. rokov min. storočia.

reg1
Tradičná rozlúčka v centre obce. Zdroj: Súkromná zbierka Adreja Gondu
« 1 z 2 »

Zdroj:

Súkromná zbierka fotografii Adreja Gondu.