V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie zo starého otca, Antona Harvan, ktorý slúžil v armáde.

Gabriela Harvanová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

1.7.1968 môj starý otec Anton Harvan nastúpil do vojenského útvaru 68 16 v Čiernej nad Tisou. Slúžil vo vojenskej, motostreleckej jednotke. Po šiestich týždňoch výcviku 21.8.1968 prišli sovietske (vojská Varšavskej zmluvy) vojská a  každý sa bál, že prepukne 3. svetová vojna. Našťastie sa tak nestalo. Slúžil 24 mesiacov. Spolu s čatou chodil na doprovod s vojenskými zásielkami po ČSSR. Výcvik bol krutý ale pomohol mu pri koncentrácii a udržaní pozornosti. Mal lepšiu kondíciu a veľkú trpezlivosť. S rodinou bol v kontakte, ako mu len bolo umožnené. Jeho veliteľ sa volal J. Greguš (zosnulý), veliteľ čaty – podporučík Naď (zosnulý), veliteľ družstva- desiatnik Faťol, veliteľ roty- nadporučík Kysel. Dnes už nie je v kontakte s chlapmi čo s nimi slúžili na vojne a bohužiaľ nemá o nich žiadne informácie. Nerád hovorí o vojenčine, väčšina jeho kamarátov z vojny navždy opustila tento svet. Hneď po opustení vojenského výcviku a návratu domov, sa oženil s Annou Fedorovou – mojou starou mamou.

F1
Starý otec (dole) s kamarátmi na vojne. Zdroj: Zbierka rodinných fotografií Antona Harvana.
« 1 z 7 »

Zdroj:

Zbierka fotografii Antona Harvana.