V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z bežného života obce Zemplínske Hámre.

Zuzana Lišaníková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Obec sa nachádza v okrese mesta Snina. Založil ju Jozef Rholl názov bol Rhollova Huta. Ťažilo sa tu železo a zlato. Nad touto dedinou sa týči Sninský kameň a obďaleč neho je aj Morské oko. V okolí dediny je veľa lesov. Nachádza sa tu aj známa vyhasnutá sopka Vihorlat. Pre turistov sú k najviac navštevovaným lokalitám vybudované turisticky značené chodníky, atraktívne sú vybudované cyklotrasy. V obci je sprístupnené aj Ekomúzeum. Príspevok zachytáva bežný život občanov v povojnovom období.

foto1
Hámorská míľa. Zdroj: Zbierka fotografii rodiny Michalenkovej.
« 1 z 4 »

Zdroj:

Zbierka fotografii rodiny Michalenkovej.

Článok editoval Tomáš Lokšík.