V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z obce Jasenov v povojnovom období.

Júlia Krivjanská  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Dlhé nad Cirochou je obec na Slovensku v Prešovskom kraji, v okrese Snina.Obec leží v údolí rieky Cirocha, medzi Nízkymi Beskydami na severe a Vihorlatskými vrchmi na juhu, asi 10 km východne od mesta Humenné.Obec patrí k najstarším v regióne. Prvá písomna zmienka o obci pod názvom Longo Campo (Dlhé pole) z registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkách sa datuje k roku 1333. Od 14. do 17. storočia patrila obec Drugethovcom, neskôr Szirmayovcom, ktorí v nej postavili dodnes zachovaný barokový kaštieľ.

Zdroj:

Súkromná zbierka rodiny Piškaninovej.

Článok editoval Tomáš Šepeľa.