V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Príspevok prináša fotografie z bojovej cesty Alexandra Szentgörgyho z Michaloviec v období prvej svetovej vojny.

Katarína Oskoripová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Od roku 1914 do roku 1918 trvala 1. svetová vojna, ktorá poznačila osudy mnohých rodín aj v našom meste. Môj praprastarý otec Alexander Szentgörgyi sa narodil 26.4.1884. Po vypuknutí vojny narukoval. Keďže bol holič, jeho zamestnanie sa mu hodilo aj na vojne. Z vojny pravidelne posielal pozdravy domov, aj svojmu bratovi do Michaloviec. Tieto pozdravy vo forme fotografií riadne prešli poštou a zachovali sa v rodinnom archíve.

Článok editoval Timotej Vrábeľ.

Zdroj:

Súkromný zdroj Mariána Haľka.