V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi.

Kristína Mesárošová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Fotografie z dnešného príspevku zachytávajú stužkovú slávnosť IV. A triedy, ktorá na strednej priemyselnej škole študovala v rokoch 1988-1991. Zároveň je na fotografiách vidieť program, ktorý si žiaci pripravili. triednym učiteľom tejto triedy bol PhDr. Daniel Andraško.

Článok editoval Timotej Vrábeľ.

Zdroj:

Zbierka rodiny Mesárošovej. Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.