Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. V príspevku prinášame tlačovú správu, ktorá vyzdvihuje hrdinstvo vyznamenaných honvédov z prešporského pluku. V článku sa vyskytuje chyba, pretože prešporský honvédsky pluk mal poradové číslo 13.

 

 Z Prešporka oznamujú, že plukovník Anton Pogány, veliteľ prešporského 18. honvédskeho pešieho pluku mešťanostovi Teodorovi Brollymu z bojišťa poslal list, v ktorom ďakuje za tie vianočné dary, ktoré Prešporčania poslali bojujúcim honvédom. Plukovník v liste sdeľuje že hrdinské držanie sa 18. honvédskeho pešieho pluku najlepšie vidieť z toho, že z dôstojníkov pluku traja dostali od kráľa rád železnej koruny, jedonásti boli vyznačení slúžobným záslužným krížom, ôsmi slúžobnou vojenskou medailou a desiatich nemecký cisár vyznačil železným krížom; z mužstva jeden honvéd bol vyznačený zlatou medaillou hrdinstva, štrnásti striebornou medaillou hrdinstva I. triedy, štyridsiatištyria medaillou hrdinstva II. triedy a piati nemeckým železným krížom. Počet všetkých vyznačených je 96.

Zdroj:

Slovenské noviny, č.7, 1915