Dokument Legenda o boji ČA na území obvodu MNV Výrava je výsledkom centrálneho zhromažďovania dát o bojoch Červenej armády a o padlých vojakoch, ktoré sa uskutočnilo v roku 1946. Miestne národné výbory v obciach mali vypracovať dokument na základe priloženého dotazníka, ktorý obsahoval šestnásť bodov. Dokument spracovaný podľa tohto dotazníka mal poskytnúť informáciu, ako prebiehala bojová činnosť v danom obvode, aké škody napáchal prechod frontu a či sa v obvode nachádzajú hroby vojakov, resp. aký bol ich osud. Predkladaný dokument vypracoval MNV vo Výrave. Na dvoch stranách je stručne opísaný priebeh bojovej činnosti, ako aj život civilného obyvateľstva počas prechodu frontu. Dokument bol odoslaný ONV Medzilaborce dňa 26. decembra 1946. Text obsahuje množstvo gramatických chýb, ako aj preklepov či komplikovaných vetných konštrukcií. Ponechávame ho však v pôvodnom znení. Gramatické chyby sme neopravovali a taktiež sme nezasahovali do štylistiky textu. Opravené boli len zjavné preklepy v slovách z dôvodu, aby bol jasný význam vety.

Legenda

o boji ČA. na uzemi tun. obvodu.

Príslušníci ČA. na územie tunajšého obvodu došli dňa 28. oktoubra 1944 o 13. hodine po obede. Najsam prv došli do obce Sterkovce – vsamej obci urobili prvý útok na nemcov. Keďže nemci zbadali prislušníkov ČA., hneď načali obyvateľstvo vyhaňať na pred fronty, obyvateľstvo sa tym časom dalo do úbehu cez frontu nemeckú a uteklo k príslušníkom Červenej armadý a tak sa skrivali po lesoch až do oslobodenia obce. Vtom čase stali veľke boje v obci, ktorý držali za celi týždeň, kde padlo asi 50 príslušníkov Červenej armády z nich bolo naviac ubyto výbuchom miny, nakoľko asi polovina obce bolo zaminovano, kde ešte aj po oslobodení bolo ubito veľa civilných ľudi z ktorých ešte aj do dnes je veľa bez noh a bez ruk. V ten sami deň, keď príslušníci Červenej armády boli už na hornom koncu a nemci načali paliť obec z dolného konca a tak vyhorelo polovina obce a ostatok bol rozbytý že obyvateľstvo sa do teraz nema de zdržovať.

Dňa 5. novembra keď prislušnici Červenej armády oslobodili obec od veľkého nepriateľa a zastavili sa poniže obci v poli tak zvanom Chomovec a Ľašovy, kde do oslobodenia územia tun. obvodu. Po oslobodení obci načalo sa obyvateľstvo sťahovať na svoji spalený miesta a skrivali sa v sklepoch kde prežívali veľke ťažkosti a trpenie. Za celi čas bojového pasma obyvateľstvo nemohlo nič pracovať a sveľkim strachom a tužbov sedelo v sklepoch a mislo čo len dopadne. A príslušnici Červenej armady stale len robyli nastúp a dovažali do obce mrtvých a ranených svojích prijateľov, ktorý tohoto roku boly exhumované do Michaloviec

Mužovia xxxxxxxxxxxxxx z obci tun. obvodu boly nutený k evakuovaniu xx a odo dňa 25. oktoubra 1944 ostali v obciach iba žený a starý mužovia. Keď že prislušnici Červenej armády došli do obce tak mužovia, ktorý boli evakované načali sa sťahovať do obce cez nemecku frontu kde boli ah chitený nemeckymi vojskami, no dalo sa im niektorým zase poutekať a niektorý boli aj odstrelený a najme otcovia po ktorých ostalo veľa sirot a vdov. Ti ktorý poutekali sedeli skrivane v jamoch aj po dva – tri dňi aby si mohli svoj život zachraniť a vrátiť sa k svojej rodine a zničenemu hospodárstvu.

Dňa 26. novembra 1944 ráno keď každý pocitil čosi v sebe že ako to je už ticho nepočuť vystrelu kanona ani kulometa už je trochu cichosti tak načali ľudia vychodiť zo sklepov a jam že čo je nového. Prislušnici Červenej armády išli na hliadku že čo je no nemohli ďaleko za frontu isť lebo bolo zaminovano no len tám videli že už nebolo nemcov iba mrtvoli. Naraz sa zjavili prislušnici Červenej armády z obce Výravy a hlásili že úž uzemie tun. obvodu je oslobodené od ťažkých bojov xxxxxxxxxxx neprijateľa. V desať hodin ráno bolo vidno že jaky si civili idu dolov kopcami boli to mužovia ktorý tak dolhu dobu skrivali sa polesoch a jamach bol to deň veľmi dobry a slávný keď sme sa dožili oslobodenia uzemia tun. obvodu. Deň 26. novembra bude dňom pametným a budeme ho stale pametať. Ďakujeme prislušníkom Červenej armády za oslobodenie od veľkého trpenia a bojov.

vo Výrave, dňa 26. decembra 1946.

Zdroj:

Štátny archív Prešov – pobočka Humenné, fond Okresný národný výbor Medzilaborce, šk. 11