Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. V príspevku prinášame ukážky toho, aké informácie poskytoval generálny štáb rakúsko-uhorskej tlači.

Vojna proti Rusku

Zmarené ruské útoky pozdĺž Nidy

         (Úradná správa vydaná 14.januára.)

 V západnej Haliči v Ruskom Poľsku včerajší deň vo všeobecnosti v tichosti uplynul. Pozdĺž Nidy na sile nášho frontu zlomily sa všetky nepriateľské nápady posledných dní. Vo východných Karpátoch a v južnej časti Bukoviny znova boly nepatrné výskumne boje.

 Podmaršall Höfer, námestník šéfa generálnehoštábu.

                                                                                                                      

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY  Ročník XXX.  V Budapešti, v sobotu 16. Januára 1915.  Číslo 12.

Dve vyznačenia.

Na vidiekoch, na ktoré Rusi vtrhli, vo veľmi tažkom položení nachodiaci sa tí administratívni úradníci, ktorí musia ostať na svojom mieste, aby verejný poriadok, verejnú bezpečnosť a záujmy obyvateľstva aj počas nepriateľského obsadenia zabezpečili. Patriční úradníci v tomto ohľada držali sa tak, že všetci zasluhujú uznanie. Zpávy znejúce o udalosťach obsadenia zvlášte dvoch úradníkov spomínajú so zvláštním uznaním : Eleméra Feketaho a Alexandra Dobayho. Prvý je bardijovským mešťanom a druhý radcom mesta Marmarosszigetu, ktorý počas nepraiského obsadenia zastupoval mešťanstu. Jeho veličenstvo kráľ Eleméra Feketaho a Alexandra Dobayho na územie ich smelého a zdarného účinkovania počas obsadenia ich miest skrze Rusov vyznačil rytierskym krížom rádu Franca Jozefa.

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY  Ročník XXX.  V Budapešti, v sobotu 16. Januára 1915.  Číslo 12.

Fotka pochádza z webu www.fortepan.hu