Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Z času na čas sa objavili zmienky o individuálnom hrdinstve vojakov, či vyznamenaní konkrétnych vojakov a dôstojníkov. Dobová slovenská tlač sa samozrejme sústredila najmä na jednotlivcov z plukov, ktoré dopĺňali mužstvo z územia dnešného Slovenska. Je to veľmi cenný druh informácií, pretože z anonymnej armádnej masy sa nám postupne vynárajú konkrétne osobnosti, častokrát aj    slovenskej národnosti.

Vyznačení hrdinovia.

Jeho veličenstvo kráľ na uznanie hrdinského uznania sa pred nepriateľom padnuvšieho  kapitáňa trenčínskeho 15. honvédskeho pešieho pluku Arpáda D e i s z l e r a vyznačil rádom železnej koruny III. triedy s válečnou ozdobou ; na uznanie hrdinského držania sa pred nepriaťeľom jeho veličenstvo poručíka landšturmu 15. pešieho pluku landšturmu Mikuláša N o z d r o v i c z k é h o poručíka v reserve trenčínskeho 15. honvédskeho pešieho pluku Alexandra M i g á l y a a pred nepriateľom padnuvšieho nadporučíka mimo služby Arpáda H e l l e r a, ktorý bol pridelený ku 15. pešiemu pluku landštormu vyznačil vojenským záslužným krížom III. triedy a válečnou ozdobou.

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY  Ročník XXX.  V Budapešti, v sobotu 16. Januára 1915.  Číslo 12.

Fotka pochádza z webu www.fortepan.hu