Väčšine Slovákov meno Andrej Kvas asi nič nepovie. Pritom ide o priekopníka letectva slovenského pôvodu v Rakúsko-Uhorsku. Narodil sa 21.11.1883 v Bekešskej Čabe. Pochádzal z rodiny slovenských vysťahovalcov, ktorá sa do oblasti Bekešskej Čaby presťahovala v prvej vlne už pred 300 rokmi. Vyštudoval na peštianskej technike a úplne ho zlákala avonika. Podarilo sa mu získať dostatok finančných prostriedkov a začal  vyrábať lietadla vlastnej konštrukcie. Svoje lietadla aj zalietaval. Dňa 1.8.1908 uskutočnil prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska, medzi mestami Bratislava a Košice. Vzdialenosť zhruba 45 km, letel asi 58 minút vo výške 50-70 metrov. V medzivojnovom období zaznamenal niekoľko súťažných leteckých úspechov. Po druhej svetovej vojne dostal od Medzinárodnej leteckej asociácie čestné ocenenie, ako priekopník letectva. Jeho životný osud sa dokonca stal predlohou románu P. Mullera  s názvom Vtáči človek. Keď sa začala vojna logicky narukoval k letectvu a armáda využívala jeho lietadlá k prieskumným účelom. Informácie o Andrejovi Kvasovi jednoznačne zlikvidovali pomerne rozšírený mýtus, že prvým slovenským pilotom bol generál M.R. Štefánik.  V januári 1915 padol Andrej Kvas do ruského zajatia. Túto udalosť pripomína aj krátky článok zo Slovenských novín. Nakoniec vojnu prežil a zomrel v Budapešti v roku 1974.

Kvas1

Andrej Kvas v ruskom zajatí.

Známy uhorský vetroplavec Andrej Kvas svojej matke z Lembergu poslal list, v ktorom ju upovedomuje, že sa dostal do ruského zajatia. Kvas v svojom liste píše, že s jedným dôstojníkom bol na výskumnej ceste, keď mu motor vypovedal službu a bol prinútený sleteť na nepriateľské územie. Rusi držia ho predbežne v Lembergu, ale dôstojníka, ktorý bol s ním, už odviezli do Ruska. Kvas keď ho zajali, v rangu fírera bol pridelený k jednomu vetroplaveckému oddeleniu. Zväčša na severnom bojišti konal výskumné služby a svojím bravúrnym lietaním získal si uznanie svojich predstavených.

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY  Ročník XXX.  V Budapešti, v sobotu 16. Januára 1915.  Číslo 12

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216/andrej-kvas

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168435-prvym-slovenskym-pilotom-bol-bajecny-clovek-andrej-kvas/