Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. V príspevku prinášame ukážky toho, aké informácie poskytoval generálny štáb rakúsko-uhorskej tlači.

Zápas proti Rusku

Útočenie Rusov !

Počas včerajšieho strieľania z diel a zo strojových pušiek v ruskej časti Poľska sa pri Dunajci odohral  rázny kanónový boj. Naše neobyčajné a mohutné strieľanie z kanónov pôsobilo isto. Nemalý sklad nepriateľa podpálil streľbou protivníka, a zopár ranami odohnalo náročných protivníkov. V Karpatoch zavládlo ticho. Silný mráz stále pôsobí na bojovú činnosť (1) .

Podmaršall Höfer, námestník šéfa generálneho  štábu.

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY  Ročník XXX.  V Budapešti, 17. Januára 1915.  Číslo 13.

Vojna proti Rusku

Všeobecné položenie sa nemenilo.

(Úradná zpráva vydaná 16.januára)
V poľsku, v Haliči a v Karpátoch položenie sa nezmenilo. Pozdĺž Dunajca naše delostrelectvo v bitkách svedených s nepriateľským poľným a ťažkým delostrelectvom opäť dosiahlo pekné zdary.

Podmaršall Hofer,
Námestník šéfa generálneho štábu.

(Úradná zpráva vydaná 17.januára)
Položenie je nezmenené. V poľsku pozdĺž Dunajca a od Tarnova na juh bol kanónový boj, ktorý s premenlivou prudkosťou trval celý deň
V karpátoch bol pokoj.

Podmaršall Hofer,
námestník šéfa generálneho štábu.

                                                                                                                      

Zdroj:

SLOVENSKÉ NOVINY  Ročník XXX.  V Budapešti, 19. Januára 1915.  Číslo 14.