Už dávno je známa smutná skutočnosť, že oveľa viacej času venujeme poznávaniu cudzích krajín, pričom zanedbávame poznávanie vlastného regiónu. Často potom vzniká ilúzia, že doma nemáme zaujímave miesta, že náš región neoplýva bohatou históriou a podobne.  Práve na dôkladnejšie poznanie regiónu Zemplína a jeho histórie je zamerané podujatie Špacirki po okolici, ktoré organizuje občianske združenie Priatelia Zemplína, Thermalpark Šírava a MsKS Michalovce.

Zo sprievodným slovom historikov Martina Molnára  a Mateja Starjaka  sa záujemcovia dostali na zaujímavé miesta, späté s významnými postavami nášho regiónu a oboznámia sa s ich príbehom. Výborné počasie ešte umocnilo atmosféru podujatia a  účastníci si tak naplno mohli vychutnať príjemné  popoludnie strávené s regionálnou históriou.

Prvou zastávkou bola obec Staré. Navštívili sme tunajší kostol  a prezreli si jeho interiér. Tunajší kostol Nanebovzatia Panny Márie patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Zemplíne. V závere prehliadky sme navštívili kryptu pod kostolom, kde sú pochovaní členovia šľachtickej rodiny Sztáray. V Starom sme si ešte pozreli miestny kaštieľ a dozvedeli sa mnohé detaily zo života jednotlivých členov šľachtickej rodiny Sztaray.

Stare

Následne sme sa presunuli do Stražského. Aj tu sme si pozreli interiér kostola, ale predovšetkým kryptu, kde sú pochovaní členovia miestnej šľachty. Krypta je bežne pre verejnosť uzavretá, a otvorili ju iba pre účastníkov tohto podujatia. Okrem krypty a kostola sme sa ešte zastavili v parku pri kaštieľoch a aj tu si vypočuli množstvo informácii.

V závere podujatia sme navštívili hrad Brekov a mohli si pozrieť pokroky, ktoré sa na hrade urobili za posledné mesiace. Na hrade nás sprevádzal predseda Združenia na záchranu Brekovského hradu Stanislav Macinsky, ktorý po prehliadke všetkých účastníkov podujatia pozval na malú ochutnávku vína.

Brekov

Za skupinku členov KVH Beskydy z Humenného by som sa chcel poďakovať organizátorom sa bezchybne pripravené podujatie a pevne verím, že sa na podujatiach podobných špacírkam budeme stretávať častejšie.