V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z vojenskej služby v  Humennom.

Štefan Gajdoš  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Fotografie pochádzajú z obdobia vojenskej povinnej služby môjho starého otca Jozefa Kissa z Humenného. Na povinnú vojenskú službu sa odcházalo vo veku 18 rokov na 2 roky. Službu vykonával v rokoch 1965-1967. Pôsobil v meste Časlav (Česka republika) ako radový voják, neskôr ako prieskumník. Svoju vojenskú službu skončil ako čatar. Neskôr sa zúčastnil ešte 5 krát na vojenskom cvičení („Vojenske manévre“) ktore služili na precvičenie skúsenosti a vedomosti ktoré boli získane na povinnej vojenskej službe (trvali približne 2 tyždne). Na povinnú vojenskú službu spomína rád pretože získal veľa životných skúsenosti a veľa priateľov na celý život.

Zdroj:

Zbierka rodiny Kissových. Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.

Článok editoval Tomáš Šepeľa.