Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame ukážky toho, aké informácie poskytoval generálny štáb rakúsko-uhorskej tlači.

Vojna proti Rusku

Všeobecné položenie sa nemenilo.

(Úradná zpráva vydaná 16.januára)

V Poľsku, v Haliči a v Karpátoch položenie sa nezmenilo. Pozdĺž Dunajca naše delostrelectvo v bitkách svedených s nepriateľským poľným a ťažkým delostrelectvom opäť dosiahlo pekné zdary.

Podmaršall Hofer,
Námestník šéfa generálneho štábu.

(Úradná zpráva vydaná 17.januára)

Položenie je nezmenené. V poľsku pozdĺž Dunajca a od Tarnova na juh bol kanónový boj, ktorý s premenlivou prudkosťou trval celý deň
V karpátoch bol pokoj.

Podmaršall Hofer,
námestník šéfa generálneho štábu.

Zdroj:

Slovenské noviny, 19.1.1915 , č. 14

 

Vojna proti Rusku.

Cúvanie Rusov pri Zakličyne.

(Úradná zpráva vydaná 18.januára)

Od Visly na sever významnejšej udalosti sa nestalo.Na vŕškoch ležiacich od Zaklýčina na východ koncentrovaná palba nášho delostrelectva prinútila Rusov, aby opustili jednotlivé časte svojej prednej bojovej línie. Tento cúvajúci pohyb strhol sebou nepriateľa aj na iných časťach frontu, tak sa konečne svoje posície v prednom rade v šírke šesť kilometrov vyprázdnil a v najúčinlivejšej palbe nášho delostrelectva a našich strojových pušiek v neporiadku cúval na najbližšie vršky; z tejto príležitosti v svojej opustenej posícii nechal početnú zbraň a mnoho streliva. Na ostatných časťach frontu v západnej Haliči viedol sa len delostrelecký boj. V Karpatách boly len nepatrné boje medzi patrolami.

Podmaršall Höfer,

námestník šéfa generálneho štábu.

Zdroj:

Slovenské noviny 20.1.1915, ročník30, č. 15, s. 1