Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. V príspevku prinášame článok s propagandistickým a vlasteneckým nádychom o hrdinskom pôsobení Pešieho pluku č. 72 z Prešporku na fronte.

Prešporský primátor od kapitána prešporského 72. skupinového pešieho pluku Rechwalda získal takúto prívetivú novoročnú poklonu: ,, Z možného obrátenia roka mám tú česť vašej veľkomožnosti, pôsobnosti rady voľného kráľovského mesta Prešporka a nesebeckým obyvateľom ukázať  moje úctivé pozdravenia s gratuláciami a tiež skupiny dôstojníkov a mužstva, prípadne vás poprosiť o vašu veľkomožnosť, aby ste ich utíšili. Zvládnuté zápasy v posledných dňoch nášmu pluku dostali zaslúžene veľkú slávu. Počas dňa 21. decembra náš pluk v strede mohutného streľania z diel a pecholy, umožnil prechod cez Nidu: V decembri 22- ho zaútočil Sezytniki a v noci z 22. na 23. po nepravidelne ťažkých bojoch, ktoré privolali protivníkom veľkú škodu uväznili 650 mužov ruského pešieho pluku č. 300. V noci z 29. na 30. decembra krvavo odbil útok 9. sibírskeho streleckého pluku, a za ťažkého odporu s najtuhším ručným zápasom dal Sezytniki zajať 4 dôstojníkov spolu s 308 mužmi. Hrdinsky, s 30 dôstojnickými vyznačeniami, 36 veľkými a 125 malými medailami, prisaháme odhodlanie brániť česť našej vlasti v pevnom odhodlaní a budeme za ňu bojovať až do posledného dychu až kým zvíťazime. Veľkomožný pane, príjmite prívetivé pozdravy mužov a tiež aj moje, spolu so zborom dôstojníkov. Povedzte to všetkým milovaným obyvateľom Prešporka : veľkomožný pane, ostaňte presvedčený, že my vždy myslíme na vás všetkých, a ostávame s hlbokou úctou. Rechwald, vl. r. plukovník(2).

 

ZDROJE:

(2) Pechány,A. ( 1915, 17. január). Pochvala 72. prešporského pluku. Slovenské noviny, XXX.(13), 3 s.