Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame krátke článočky z dobovej tlače.

Vojna so siedmimi bratmi a iné

V Leviciach sa šíri oznam, že siedmi synovia miestneho mäsiara Samuela Glassa sú vo vojne. Siedmi bratia napochodovali k vojsku a zúčastnia sa vojny. A to ako dvaja delostrelci, jeden ako hondvéd a ostatní budú v spoločnej pechote. Jeden z nich bol za hrdinskosť na bojisku povýšený za kaprála. Doteraz sa z nich nikto nezranil, no jeden sa dostal do ruského zajatia(3).

Zdroj:

(3) Pechány,A. ( 1915, 17. január). Siedmi bratia na vojne. Slovenské noviny, XXX.(13), 3 s.

Útočenie Rusov !

Počas včerajšieho strieľania z diel a zo strojových pušiek v ruskej časti Poľska sa pri Dunajci odohral  rázny kanónový boj. Naše neobyčajné a mohutné strieľanie z kanónov pôsobilo isto. Nemalý sklad nepriateľa podpálil streľbou protivníka, a zopár ranami odohnalo náročných protivníkov. V Karpatoch zavládlo ticho. Silný mráz stále pôsobí na bojovú činnosť (1) .

Zdroj:

(3) Pechány,A. ( 1915, 17. január). Siedmi bratia na vojne. Slovenské noviny, XXX.(13), 3 s.