V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša, krátky

Jakub Sivčo  (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Krypta a jej história

História krypty v Osadnom je tesne spätá so stavbou pravoslávneho chrámu a okolnosťami okolo návratu obyvateľov obce k Pravoslávnej viere v roku 1926. Pri jej oficiálnom založení (v roku 1543) bolo rusínske obyvateľstvo vtedajších Telepoviec (názov Osadného do roku 1948) pravoslávnej viery a ešte v roku 1612 existuje zápis o tunajšom pravoslávnom duchovnom. V roku 1726 však miestny duchovný Simeon Rusčanský podpísal v Humennom úniu s Rímom, ktorá bola neskôr nesprávne nazvaná ako Gréckokatolícka cirkev. Presne od 200 rokov neskôr (v roku 1926) sa všetci obyvatelia Osadného svojimi podpismi v miestnej matrike vrátili k viere svojich predkov – Pravosláviu, ako to robili mnohé rusínske obce v širokom okolí..

Uloženie kostí do krypty v roku 1933 a 1934

Táto fáza mala, podľa dobových záznamov, viacero etáp. Zachovali sa nám však počty padlých vojakov, ktorých ostatky boli uložené do krypty – kostnice pod chrámom. Jeho architektúra bola riešená tak, že pod oltárnou časťou chrámu sa nachádza miestnosť s hrobom vojakov o rozmeroch 1,5 m x 4 m a hĺbke 7 m (údajne až 11m). Podľa záznamov z vojenských archívov bolo v roku 1933 exhumovaných 931 vojakov z vojenských cintorínov z Osadného, Nižnej a Vyšnej Jablonky a ostatky 94 vojakov exhumovaných v dňoch 13. – 17. novembra 1933 z roztrúsených hrobov z lokality chotára na Skórach (Pod kozím vrchom, Zadné Skóry, Poľana a Kozí Ortáš).  Uloženie 1 025 ruských a rakúsko-uhorských vojakov pripomína tabuľa v češtine a ruštine umiestnená pri krypte s textom: „ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002. ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE.“

Doposiaľ je známych 61 mien.

krypta-sucasnost-foto-08

Osadné je obec na východe Slovenska, ktorú preslávila krypta kde je pochovaných 1025 vojakov, ktorí bojovali na frontoch prvej svetovej vojny. Miestni obyvatelia sa podieľali na „budovaní“ krypty, čo potvrdili aj pamätníci z tohto obdobia.

Financovanie obnovy krypty

Vďaka pomoci poslancov z Európskeho parlamentu a pánovi Ottovi Jausovi sa podarilo na kryptu získať aj 2000 € od Rakúskeho čierneho kríža z Viedne, nakoľko sú tu pochovaní aj vojaci Rakúsko-uhorskej armády. V januári 2003 Osadné navštívil prvý tajomník Ruského Veľvyslanectva Oleg Semenov, ktorý prisľúbil v priebehu niekoľkých rokov financovať opravu krypty. Celkovo venovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na opravu krypty 1,3 mil. Sk (43 152 €).

rekonstrukcia-krypty-foto-29

rekonstrukcia-krypty-foto-10

 Stav pred rekonštrukciou.

Zdroj:

http://www.krypta.sk