Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku zverejnený zoznam vyznamenaných vojakov Pešieho pluku č. 67 z Prešova. Slúžili v ňom najmä chlapi z Liptova, Spiša a Šariša. Druhým článkom je informácia o možnosti zasielať balíčky vojnovým zajatcom.

 

Vyznačení hrdinovia.

Hlavné veliteľstvo armády za smelé držania sa pred nepriateľom vyznačilo nasledovných hrdinov 67. spoločného pešieho pluku prešovského, ktorý bojuje v Rusom Poľsku :

Zlattou medailou hrdinstva boli vyznačení: strážmajster Ján Grisza a kaprál Jozef Bandik. Striebornou medaillou hrdinstva 1. triedy vyznačení boli: zástavník v reserve Július Esztel, strážmajstri Ján Calek, Filip Heuchert, Matej Klepáč, Jozef Klingo, strážmajster trubač bstaillonu Ján Skala a účtovný poddôstojník Jozef Freudt, cugsfíreri Ján Kmotrík, Július Lengos a Ján Weisz, kapráli Ján Bakai, Ján Gazdarica, Ján Ponik, Leo Rosenhein a Jozef Vrabec, frajtri Karol Mauser a Ján Veselovský a obecní vojaci Štefan Benedik, Ján Beňo, Ján Bertko, Ján Krajník, Ján Krai, Bertalan Matus a Ján Wassermann. Striebornou medaillou hrdinstva 2. triedy vyznačení boli: strážmajster Ján Seres, cugsfireri Jozef Halka, Lukáč Franc Kolenár, Andrej Marian, Ján Paluba, Ján Pgsozih, Jozef Špišek, Ján Štoska, Ján Seman a Ján Sikora, kapráli titulárni cugsfireri Vavrinec Buntik, Jozef Mihok a Ján Zakutny, kapráli Valent Augustin, Ján Baloga, Jozef Geftert, Kornél Bertalan Hadry, Martin Klacko, Ján Kocurko, Štefan Körner, Martin Molitor, Ján Piovarči a Michal Temčik, titulárny kaprál Štefan Fischer, fjatri Ignác Kirak, Ján Meleg, Jozef Mikula, Ján Petrič, Július Slávik, Anton Sklenka, Frano Stermen a Július Weisz, titulárny frajter Albert Špengel, infanteristi Jozef Viovsky, Štefan Kopper, Vendelín Ondruš, Ján Priesol a Štefan Smolár a dôstojnícky sluha Vendelín Olexak.

Válečným zajatcom možno posielať balíky.

Z Viedne oznamujú : Z diplomatickej strany veľa sa unúvali, aby rakúskym a uhorským zajatcom bolo možno posielať balíky. Dľa zprávy  „Correspondenz Wilhelm“ tieto unúvania korunoval zdar, lebo rakúskym a uhorským zajatcom v Rusku, vo Francúzsku a v Anglicku odteraz bez prekážky možno posielať balíky. Len obsah balíkov je obmedzený, poneváč krem odevu a bielizne možno posielať len veci na zaokrývanie osobných potrieb. Balíky vzhľadom na dlhú cestu starostlive treba zabaliť a zapečatiť. List do balíka dať neslobodno. Balík niže päť kilov dodajú slobodne od porta.

Zdroj:

Slovenské noviny 20.1.1915, ročník 30, č.15, s.3

Obrázok na úvodnej lište má iba ilustračný charakter.