Pohorelá je obec na Slovensku v okrese Brezno, na úpätí Nízkych Tatier pod vrchom Orlová. V blízkosti obce z jej južnej časti preteká rieka Hron. Pohorelá je treťou najväčšou obcou Horehronia. V 18. storočí tu otvorili železnorudné bane a postavili železiareň. Výstavbou domčekov pre robotníkov pohorelských železiarní vznikla terajšia osada Pohorelská Maša. V 19. storočí prevzali vlastníctvo železiarní na Horehroní Coburgovci. Správa coburgovských železiarní bola presunutá do Pohorelej. Coburgovci si v časti Pohorelska Maša postavili lovecký kaštieľ. O význame tohto objektu svedčí aj záznam z kroniky obce Pohorelá:

V budove kaštieľa je týmto časom /1935/ umiestnená správa štátnych lesov a statkov s dôchodom. Miestnosti úradné sú v prízemí, súkromný byt správcu Igora Nemeša na prvom poschodí. Predtým však až do prevratu bol letným sídlom rodiny Coburgov, kráľa bulharského a ním vodených hostí. Kaštieľ ožíval zvlášť v dobe poľovačiek a hostil vo svojích sieňach významné hlavy európskych vladárov ako Viléma, cisára nemeckého; Rudolfa Habsburgského; princa dánskeho; knieža šlesvické a mnohé iné grófske a šlachtické rodiny. Na tieto časy miestne obyvateľstvo dnes veľmi rado spomína, lebo hostia častokrát štedrým spôsobom prejavovali svoju povznešenosť.

Od roku 1943 bol v budove umiestnený ústav pre nevyliečiteľne chorých s úradným názvom Ošetrovací ústav v Pohorelskej Maši. Cez SNP bola v ústave vojenská nemocnica. Od 1. januára 1976 patrí ústav pod Okresný ústav sociálnych služieb v Banskej Bystrici. V ústave sú umiestnené slabomyseľné deti chlapci a dievčatá od 3 rokov až do 22 rokov, neskôr sa horná veková hranica posunula až na 26 rokov. V tomto čase v ústave pôsobili rehoľné sestry – mníšky.
Ústav prešiel mnohými rekonštrukciami, zakúpením ďalších budov pre klientov a v roku 1998 samotným premenovaním na Domov sociálnych služieb.

 

83363Kaštieľ princa Coburga v Pohorelskej Maši(cca 1895-1899).

 

83361

Interiér kaštieľa v Pohorelskej Maši (cca 1895-1899).

Zdroj:

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.B
FL.XV.19.d.1.12.059

http://www.pohorela.sk/pages/clanok.php?id=1879