Stúpavsky kaštieľ na nachádza na okraji parku v historickom centre mesta. Kaštieľ v Stupave bol postavený na mieste pôvodného hradu. Podľa inej teórie vznikol prestavbou staršej kúrie, ktorá stála na tomto mieste. V polovici 17. storočia prestaval Pavol Pálffy pôvodný objekt na ranobarokový opevnený kaštieľ. Jedným z najvýznamnejších majiteľov bol Lajos Karolyi. Bol to významný uhorský diplomat. Posledný majiteľ kaštieľa gróf Ľudovít Károlyi opustil svoje panstvo 2. apríla 1945. V čase 2. svetovej vojny kaštieľ bol opustený a poškodený, potom slúžil rôznym účelom. V roku 1947 kaštieľ vyhorel. V 50-tych rokoch bol zrekonštruovaný a dnes slúži, ako zariadenie sociálnych služieb. Na fotografiách je podoba kaštieľa na začiatku 20. storočia.

 

83437

Kaštieľ grófa Lajosa Karolyiho v Stupave (cca 1895-1899).

 

83438

 

Kaštieľ grófa Lajosa Karolyiho v Stupave (cca 1895-1899).

 

83439

 Kaštieľ grófa Lajosa Karolyiho v Stupave (cca 1895-1899).

Zdroj:

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.12.134

http://www.slovenskehrady.sk/historia-kastiela-v-stupave

http://www.ddstupava.eu.sk/index.php/25-stupavsky-kastiel-a-jeho-historia