Obec Palárikovo sa nachádza v okrese Nové Zámky. Jednou z jej dominánt je určite miestny klasicistický kaštieľ grófskej rodiny Károlyi. Pôvodné pánske sídlo tu vybudovali už v roku 1701  Kaunitzovci. Bol postavený kaštieľ obklopený francúzskym parkom a hospodárske budovy. Medzi rokmi 1705 – 1722 toto sídlo vyplienili Kuruci. V roku 1734 získa kaštieľ rodina Károlyi. ovú budovu kaštieľa dal postaviť pravdepodobne gróf Alexander Károlyi a v stavbe pokračoval jeho syn František. Najvýraznejšie úpravy kaštieľa a parku sa uskutočnili až po polovici 19. storočia. Prestavba prebiehala v roku 1866. Kaštieľ bol obklopený nádherným parkom. V súčasnosti je kaštieľ vo vlastníctve  štátneho podniku Lesy SR.

 

83213

Kaštieľ grófa Lajosa Károlyiho v obci Palárikovo, okres Nové Zámky (okolo roku 1895-1899).

 

83214

Kaštieľ grófa Lajosa Károlyiho v obci Palárikovo, okres Nové Zámky (okolo roku 1895-1899).

83215

Veľký salón v kaštieli v Palárikove.

palarikovo-park-mapa-735x1024

Mapa parku s kaštieľom – situácia z prelomu 19. a 20. storočia

Zdroj: 

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.11.121

http://www.palarikovo.lesy.sk/

http://www.huskpark.eu/o-parkoch/palarikovo/