Trenčianske Teplice sú kúpeľné mesto v okres Trenčín. Nachádza sa v údolí potoka Teplička medzi Trenčianskou Teplou a Omšením. Miestene termálne pramene poznali už pravdepodobne Germáni, ktorí žili na tomto území. Prvá písomná zmienka o prameňoch pochádza z roku 1247. Územie na ktorom boli pramene bolo súčasťou trenčianského panstva. O rozvoj tunajších kúpeľov sa zaslúžila rodina Ilešházy. Táto rodina vlastnila kúpele 241 rokov. Od roku 1835 získal kúpele viedenský finančník Juraj Sina, ktorý ich nechal modernizovať. V roku 1909 boli kúpele predané maďarskej akciovej spoločnosti, no už v roku 1918 po prvej svetovej vojne sa majiteľom stala Československá akciová spoločnosť. Tá sa v roku 1995 pretransformovala na akciovú spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., ktorá vlastní kúpele dodnes. V dnešnom príspevku prinášame sériu fotografií, na ktorých sú Trenčianske Teplice zachytené pred prvou svetovou vojnou.

86521

Vila Mon Plaisir v Trenčianskych Tepliciach v roku 1911.

 

86595

Pohľad na mesto Trenčianske Teplice okolo roku 1911.

 

86631

Poštová ulica v Trenčianskych Tepliciach okolo roku 1911.

 

86685

Vila Hungaria v Trenčianskych Tepliciach okolo roku 1911.

Zdroj:

www.fortepan.hu, Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8Dianske_Teplice