V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z prezenčnej vojenskej služby jedného z predkov autorky projektu.

Dominik Melničák (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

V domácej zbierke fotografií sa zachovalo viacero fotografií z vojenskej služby starého otca v ČSĽA. Bohužiaľ informácií k ním je veľmi málo. Vieme o nich len to, čo bolo napísané na zadnej strane. Podľa týchto informácii slúžil Peter Melničák v tankovom útvare v meste Tachov. Fotografi pochádzajú z roku 1956. Popisy pod fotografiami sú presným prepisom textu zo zadných strán fotografií. V zátvorkách sú vysvetlivky.

Obr_zok_1

„Posledne práporné cvičenie. Najviac som zmoknul“

Obr_zok_2

Práporné cvičení jako pozorovatel (vojak Melničák sedí na hlavni tanku T-34).

Obr_zok_3

Mazáci sa fotografujú aby mali pamiatku a bažanti makajú (mazáci – vojaci staršieho odvodového ročníka, ktorým sa končila prezenčná služba, bažanti – nováčikovia, ktorí mali celú vojenskú službu pred sebou).

Obr_zok_4

Ukážka predávania stanovišťa (výmena stráže na strážnom stanovišti).

Obr_zok_5

Cikánsky tábor (vojaci na cvičení)

Zdroj:

Zbierka rodiny Melničákovcov