V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie a informácie o kúpeľoch na Podskalke.

Zuzana Siváková  (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Kúpele Szirtalja / Podskalka sú bývalé menšie klimatické kúpele na južnom okraji mesta Humenné, 4 km od centra mesta. Kúpele boli v prevádzke od prvej polovice 19. storočia do začiatku druhej svetovej vojny. Tieto kúpele boli majetkom Karola Andrassyho, ktoré zdedila jeho manželka Etelka Szaparyová a jej syn gróf Manó Andrassy. Na tomto mieste sa nachádza horáreň z kameňa so šindľovou strechou a kúpeľná budova z kameňa a tehál s tanečnou sálou a kotolňou. Po druhej svetovej vojne na mieste kúpeľov bola postavená vyhľadávaná letná reštaurácia Podskalka, ktorá zanikla na prelome milénií. V súčasnosti (2015) sa na mieste areálu bývalých kúpeľov nachádza súkromná prevádzka, ktorá popri obchodnej činnosti nadväzuje aj na tradíciu kúpeľov (výsadba parku, chov zvierat). Po územno-správnych zmenách v 90-tych rokoch 20. storočia leží lokalita v obci Ptičie.

foto1

Pohľadnica s fotografiou, zachytávajúcou oblasť kúpeľov Szirtalja.

foto2

Park, ktorý bol súčasťou tejto rekreačnej oblasti.

foto3

Ďalšia pohľadnica, na ktorej je zachytená príroda spolu s budovou kúpeľov.

Zdroj:

Zbierka rodiny Ledinskej. Uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.