V Anglicku je stredoškolské vzdelanie obvykle zakončené skúškou nazývanou A-level, Nemci sa tešia ekvivalentu tejto skúšky pod názvom Abitur, Francúzi používajú označenie Le-bac. Slovenskí študenti skladajú maturitné skúšky. Maturita je klasickou skúškou završujúcou stredoškolské vzdelanie v mnohých krajinách strednej Európy.  Slovo maturita bolo odvodené od latinského slova maturitas, ktoré v preklade znamená zrelosť. Od latinského slovo – maturus (v preklade zrelý) sa často krát odvodzuje nespisovný ekvivalent – matura. V minulosti, v období Prvej česko-slovenskej republiky bola táto skúška všeobecne chápaná ako skúška dospelosti. Maturitná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Každoročne v máji stretávame na uliciach skupiny budúcich maturantov, ktorí veselým pochodom mestom dávajú najavo, že škole odzvonilo. Posledný „zvonček“ je tradičnou študentskou udalosťou veľakrát spojenou s tancom a spevom.

Stredná priemyselná škola v Snine ponúka vzdelávanie záujemcom o štúdium počnúc školským rokom 1960/1961. V školskom roku 1963/1964 ukončilo školu maturitnou skúškou prvých 36 absolventov v odbore strojárska technológia. Škola v tom čase sídlila v budove dnešného gymnázia (táto budova bola pôvodne sídlom okresného úradu), pričom časť budovy slúžila ako Domov mládeže. S pribúdajúcim počtom tried sa po dobu troch školských rokov (počnúc školským rokom 1964/1965) vyučovanie realizovalo v priestoroch dnes už neexistujúcej budovy starej školy nachádzajúcej sa pri kostole, ktorú domáci nazývali „Pohorelá“. Budova v ktorej sídli Stredná priemyselná škola dnes bola daná do užívania až koncom 60. rokov.

 

f1

Na priložených fotografiách vidíme sprievod budúcich maturantov Strednej priemyselnej školy v uliciach starej Sniny (školský rok 1965/1966).

f2

Zdroj:

http://retrospektiva.eu/?p=577

Článok bol pôvodne uverejnený na webe www.retrospektiva.eu