Región Zemplín oplýva veľmi bohatou históriou  plnou zaujímavých príbehov, miest  a nevšedných ľudských osudov. Každý záujemca o regionálne dejiny Zemplína si nemohol nechať ujsť podujatie, ktoré sa uskutočnilo 26. novembra 2016 v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom. Išlo o tretí ročník seminára Historické pamiatky na Zemplíne. Podujatie zorganizovali Humenská zberateľská spoločnosť, Klub vojenskej histórie Beskydy a Vihorlatské múzeum.

Podujatie sa tešilo veľkému záujmu verejnosti. Zaplnená hudobná sieň humenského kaštieľa si mohla vypočuť 16 zaujímavých  prednášok predovšetkým na tému starostlivosti o historické pamiatky, ale  aj rôznych tém súvisiacich s históriou Zemplína. Prednášky sa uskutočnili v troch blokoch:

Prvý blok príspevkov:

PhDr. Ivana Strakošová (Vihorlatské múzeum)

Rekonštrukcia kaštieľa v Humennom

Ing. Alexander Daňo (Združenie na záchranu Jasenovského hradu)

Obnova hradu Jasenov v roku 2016

Dr. Martin Molnár (Zemplínske múzeum Michalovce, Priatelia Zemplína)

Produkt cestovného ruchu “Špacirki po okolici” ako forma propagácie historických pamiatok Zemplína

Mgr. Stanislava Rovňáková (Zemplínske múzeum Michalovce)

Kaštieľ v Michalovciach v minulosti a v súčasnosti.

Mgr. Martin Drobňák  (Klub vojenskej histórie Beskydy)

Činnosť KVH Beskydy v roku 2016

DSC_6384

Druhý blok príspevkov:

Mg. Matej Starják (Zemplínsko-užská hradná cesta)

Sezóna 2016 na hrade nad Vinným a stav prípravných prác pred rekonštrukciou Tibavského hrádku v Podhorodi

Ing. Zuzana Burdová (Múzeum Zemplínske Hámre)

Hámorský náučný chodník a jeho činnosť v roku 2016

Ing. Drahomíra Hlohinová

Kaštieľ Senné

Mgr. Cyril Melničák

Slovenský stredoveký kostol vo Vranove nad Topľou

Ing. Stanislav Macinský (Združenie na záchranu Brekovského hradu)

Práce realizované na hrade Brekov v roku 2016

DSC_6386

Tretí blok príspevkov:

Ing. Juraj Ďurček (Klub priateľov železníc východného Slovenska)

História Prvej uhorsko-haličskej železnice so zameraním na región horného Zemplína

Mgr. Ľudmila Tirpáková

Zaniknuté kaštiele Barkóczyovcov vo Vranove a Tovarnom

Mgr. Martin Urban (Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove)

Kaštieľ v Trebišove “minulosť, prítomnosť a vízie do budúcnosti”.

Mgr. Ján Bocan (Európska zberateľská spoločnosť)

Snina na dobových pohľadniciach

Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. (Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove)

Uzavretie užhorodskej únie a jej vplyv na ďalší konfesionálny vývoj na východnom Slovensku

Ing. Miroslav Buraľ (Karpatské drevené cerkvi n. o.)

Obnova drevených chrámov na ZemplíneDSC_6428

 Verejnosť sa mohla dozvedieť množstvo zaujímavostí z histórie Zemplína. Nemenej dôležitý bol seminár pre zástupcov jednotlivých občianskych združení a odborných inštitúcii, ktorí mali jedinečný priestor informovať verejnosť o svojej činnosti v uplynulom roku.  Zároveň tu vznikol priestor na vzájomné zoznámenie, výmenu kontaktov, pripadne dohodnutie budúcej spolupráce. Je veľkým prísľubom pre budúcnosť, že sa na Zemplíne formuje silná komunita s historickým povedomím.