Posledné tohtoročné Špacirki po varošu pripravilo  Mestské kultúrne stredisko Michalovce  v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach a Klubom vojenských dôchodcov z Michaloviec. Ich súčasťou boli aj hostia, hlasová pedagogička zo ZUŠ, na Štefánikovej ulici Milena Bančejová a bývalý vojenský lekár Ján Dobrovolský, ktorých pozval historik Martin Molnár.

 Záujem o ne bol veľký, prišlo viac ako šesťdesiat špacirkárov. Tento raz  kráčali… po stopách prvej svetovej vojny. Ako poznamenal historik Martin Molnár, je to jedna z významných historických udalosti. V Michalovciach sa síce  priamo nebojovalo, ale keďže to bolo mesto, ktoré bolo istý čas blízko frontu, tak sa ho následky bojov týkali.

IMGP1446_Spacirki XI 2016_017

 Zraz účastníkov bol na železničnej stanici.  V  úvode zaznela hymna monarchie, ktorú zaspievala Milena Bančejová a zároveň porozprávala, ako ovplyvnila hudba  prvú svetovú vojnu. Následne sa presunuli k starej budove železničnej stanici, kadiaľ prechádzali transporty a častokrát z nej odchádzali vojaci priamo na front.

Druhou zastávkou bola pôvodná stará budova nemocnice, do ktorej sa privážali zranení. Tu porozprával niekoľko slov historik Molnár a pokračoval lekár Ján Dobrovolský o tom, ako sa vojenskí lekári starali o zranených vojakov.

IMGP1490_Spacirki XI 2016_044

 Posledným navštíveným, miestom bol vojenský cintorín (dnes súčasť mestského cintorína), kde je pochovaných 270 vojakov rozličných národnosti. Presne o 18.hodine sa konal pri pomníku pietny akt. Tak to bolo v rovnakom čase aj na humenskom cintoríne. Súčasne sa položil veniec a zapáli sviečky. Prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Cibereová prečítala prehlásenie, ktoré pripravil Klub vojenskej histórie Beskydy z Humenného. Zároveň pridal niekoľko slov i prednosta Okresného úradu v Sobranciach Boleslav Lešo.

IMGP1520_Spacirki XI 2016_060

Zdroj: Autorkou textu je novinárka  Martina Králikova. Text bol použitý pre potreby reportáže s jej súhlasom.