V roku 2015 sme si pripomenuli 70. výročie založenia Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Pri tejto príležitosti   na našom webe pravidelne prinášame fotografie  z histórie tejto školy. Fotografie pochádzajú z albumov bývalých absolventov, či učiteľov tejto školy. Venovaním svojich fotografii takto prispeli k vytvoreniu tohto seriálu článkov.

Andrea Mioškocová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Tento projekt ukazuje život triedy 1.C, ktorá navštevovala našu školu v rokoch 2003/2007. Trieda mala v ich stredoškolskom živote 2 triednych učiteľov: 1. bol pán Patrik Lojan . Vo 4. ročníku ho vystriedala pani učiteľka Daniela Hudáková. Na fotkách je zobrazené ich 1. spoločné fotografovanie, ktoré absolvovali v 1. ročníku a následne ich stužková slávnosť, ktorá prebiehala v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom.

Zdroj: Michal Tovarňák

Triedne fotenie -1.C

Triedne fotenie -1.C

 Stužková

Stužková

 Stužková

Stužková – zľava Mgr. Jana Oreská, Mgr. Patrik Lojan, PhDr. Mariana Klamárová.

 Stužková

Stužková – zľava Mgr. Patrik Lojan, PhDr. Mariana Klamárová,Mgr. Daniela Hudáková, Ing. Miloslava Nemjová.

 

Zdroj: Michal Tovarňák

Článok editoval Samuel Stebnický