V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie zo Salónu Marča. Čo to bolo a ďalšie informácie o ňom nájdete v článku.

Katarína Oskoripová (Gymnázium armadného generála L. Svobodu, Humenné)

Po konci 1. svetovej vojny bol môj praprastarý otec Alexander Szentgörgyi na západnom fronte v Taliansku, kde sa rozpustila armáda a on sa musel pešo vrátiť domov. Usadil sa v Humennom, kde si založil holičstvo, ktoré pomenoval po svojej dcére Márii:  Marča salón. Priestory salónu odkúpil od Alexandra Andrássyho kúpno – predajnou zmluvou 24. augusta 1925.  Nachádzal sa na námestí, kde dnes stojí kultúrne stredisko. Svoju dcéru vzal do učenia ako pätnásťročnú. Po troch rokoch dostala výučný list a ostala pracovať u svojho otca.

F1

Kúpno – predajná zmluva

F2

Prababka Mária Szentgörgyi

F3

Preukaz o pomocníckom zamestnaní

F4

Preukaz o pomocníckom zamestnaní

 

F5

Výučný list

F6

Kedysi a dnes

F7

Marča salón a jeho personál

ZDROJ:
Súkromná zbierka Mariána Haľka, uverejnené so súhlasom majiteľa fotografií.

Článok editoval Tomáš Šepeľa.