Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame ukážky toho, aké informácie poskytoval generálny štáb rakúsko-uhorskej tlači.

Vojna proti Rusku.

Odrazené napredovanie Rusov.

(úradná zpráva vydaná 19. Januára)

V Poľsku a v západnej Haliči vedie sa delostrelecký boj. V Karpátoch nestalo sa nič. Na jednotlivých vidiekoch novšie napadlo mnoho sňahu. Pri Jakobeni, v južnej Bukovine odbili sme napredovanie Rusov zapríčiniac nepriateľovi veľkú ztratu. Na južnom bojišti položenie sa nezmenilo.

Podmaršall Höfer,

námestník šéfa generálneho štábu.

Zdroj:

Slovenské noviny, 21.1.1915 , č. 16

 

Vojna proti Rusku.

Všeobecné položene sa nezmenilo.

(Úradná zpráva vydaná 20. januára)

Všeobecné položenie sa nezmenilo. Na fronte v Poľsku, odhliadnuc od bojov medzi jednotlivými patrolami, bol len delostrelecký boj. Pozdĺž Dunajca naše delostrelectvo , so zdarom strieľalo na jednotlivé odseky  frontov nepriateľskej pechoty a vynútilo vyprázdnenie jedného pevne obsadeného majera. Jedno naše oddelenie postúpilo po rieku, nepriateľovi zapríčinilo viac sto hláv počitujúcu ztratu a jeho cez Dunajec postavený vojenský most rozváľalo. V Karpátoch boly len nepatrné šarvátky.

Podmaršáll Hofer,

námestník šéfa generálneho štábu.

Zdroj:

Slovenské noviny 22.1.1915, ročník30, č. 17