Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame krátky článok o leteckom súboji rakúsko-uhorského a ruského pilota na východnom fronte.

Viedenský časopis “Fremdenblatt” oznamuje, že jeden odvážny člen gardy rakúsko-uhorských vetroplavcov Franc Malina, ktorý pochádzal z Prahy, v posledné týždne veľmi mnohokrát ponad ruské čaty zaletel do Przemyslu a naspäť. Rusi vždy strieľali naňho, ale Malinov stroj nemohli zostreliť. Konečne ruský vojenský vetroplavec kapitáň Andrievič sa rozhodol, že bude prenasledovať nášho vetroplavca. Vedel, že je toto spojené so smrtelným nebezpečím a preto napísal testament a listovne rozlúčil sa so svojimi druhmi a predstavenými. Keď Malina najbližšie letel z Przemyslu, aj kapitáň Andrievič vyletel do povetria proti Malinovi. Dve lietadlá o pár minút v nesmiernej výške sa srazily a oba na kusy dodrúzgane spadly na zem. Obidvaja vetroplavci sa zabili.

 

Zdroj:

Slovenské noviny, 22.1.1915, č. 17

Obrázok na úvodnej lište je iba ilustračný.