Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame ukážky toho, aké informácie poskytoval generálny štáb rakúsko-uhorskej tlači.

 

Vojna proti Rusku.

Zpráva generálneho štábu.

(Úradná zpráva vydaná 21.januára.)

Položenie sa nezmenilo. Na celom fronte len miestami sa viedol delostrelecký boj.

Podmaršall Höfer,

námestník šéfa generálneho štábu.

 

Zdary Nemcov na severnom bojišti.

Berlin, 22, januára. Z hlavného válečného  stánu 21. Januára oznámili: Vo východnom Prusku položenie sa nezmenilo. Od Lipna na východ jedna menšia bitka skončila sa pre nás priaznive, v našich rukách ostalo 100 zajatcov. Na území  od Visly na západ ležiacom severovýchodne od Borzymova naše útočenie pokročilo. Útok Rusov proti nám od Lopušna na západ od Konskej na juhozápad sme odbili.

Veľké straty Rusov pri Šochačeve.

Rím, 22.januára. „Mattino“ o porážke Rusov utrpenej za Šochačevom oznamuje: Ruská armáda utratila tu svoje najlepšie čaty a teraz bez týchto je prinútená začať novšie útočenie. Už možno hovoriť o tom, že Rusko  je predbežne v neprajnejšiom položení, lebo kým znova bude môcť do boja postaviť státisíce rekrútov a kým týchto bude môcť vycvičiť a vystrojiť, dotiaľ mnoho času uplynie a otázka je, či na ten čas položenie bude ešte také, že Rusi budú môcť ostať na dnešnej čiare.

Petrohrad, 22. Januára. Vojenskí spolupracovník časopisu „Rječ“ píše, že vyvinuli nadľudskú silu, aby mohli udržať oprávnenú čiaru za Šochačevom. Že predsa museli cúvnuť, to zapríčinily veľké ztraty vo vojsku prvej triedy.

Zkaza troch ruských plukov.

Vojenský zpravodajca „Vossische Zeitung“-u oznamuje: Počet ruských uprchlíkov so dňa na deň vzrastá. Napred potisknutí ruskí strážnici takmer každú noc dobrovoľne prejdú  cez drevený most nad Dunajcom a dajú sa zajať. Rozprával som sa s viacerými úskokmi. Hovorili, že ruskí vojaci ustáliv boji, lebo vojna sa nekončila s ruským novým rokom, kdežto im to sľúbili. Ich nevoľu zváčšuje zlé zaopatrovanie. O bitke pri Zakličyne zprávodajca dozvedel sa nasledovné podrobnosti: Rusi tamojšie posície považovali za jeden hlavný oporný bod celého frontu a preto neúnavne útočili. Zvlášte jeden vŕšok chceli dostať do rúk; cieľom zaujatia vŕšku museli prejsť cez jednu horu. Naše čaty sa dozvedely, že po viacdňovom marnom boji v noci tri ruské plnky budú útočiť. Veliteľ delostrelectva s celým mužstvom spustil na Rusov takú vražedlnú palbu, že tri pluky takmer celkom boly zničené.

Zdroj:

Slovenské noviny, 23.1.1915, č. 18