Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame krátky článok o hrdinskom čine vojaka Pešieho pluku č. 25 Štefana Štefánika.

Jeden ruský dôstojník so svojimi štyrmi vojakmi od boku prikadol sa ku jednej stotine našej pechoty a začal páliť na ňu. Štefan Š t e f a n i k vojak 25. pešieho pluku objavil malú nepriateľskú čatu a urobil ju neschopnou k boju, čo bolo veľkou výhodou pre našu k útoku pohýnajúcu sa stotinu. Štefanika vyznačil  striebornou medaillou hrdinstva II.triedy.

Zdroj:

Slovenské noviny, 23.1.1915, č. 18