Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame krátky článok o posviacke novej vojenskej nemocnice.

V Žiline v pondelok popoludní odovzdali jej povolaniu teraz dohotovenú  pozorovaciu stanicu a ku nej patriacu barakovú nemocnicu. Táto nemocničná osada je najväčšou pozorovacou stanicou v celej monarchií a zariadená je pre 6000 nemocničných. Na slávnosti bolo prítomné mnoho popredných osobností stolice trenčianskej a mesta Žiliny.

Zdroj:

Slovenské noviny, 23.1.1915, č. 18