Pri príležitosti 100. výročia smrti cisára Františka Jozefa I.  sa na štyroch miestach vo Viedni konajú výstavy na panovníkovu počesť. Jedna z nich, v  zámku Niederweiden, je venovaná jeho najväčšej vášni, poľovačkám.

   František Jozef I. vládol dlhých 68 rokov. Vždy bol oddaný ríši, a zrejme preto je vnímaný viac cez politické víťazstvá či porážky. Keď sa cisár vzdialil od svojho pracovného stola v Hofburgu, jeho kroky smerovali takmer vždy do revírov. Záľuba v love víťazila nad divadelnými hrami, baletnými predstaveniami či výstavami, na ktoré bol tak často pozývaný.

 Zámok Niederweiden, Pohľad na výstavu Františka Jozefa © Erich Woschitz

Zámok Niederweiden, Pohľad na výstavu Františka Jozefa © Erich Woschitz

   Z denníka jeho matky, arcivojvodkyne Žofie sa dozvedáme, že František Jozef poznal poľovačky od útleho detstva. Poľovať spolu s otcom neprestal ani vtedy, keď sa stal cisárom. Neskôr, keď sa mu narodil syn, podnikal s ním mnoho podobných výletov. František Jozef chcel zo svojho syna vychovať človeka, ktorý by mal prírodu rád. V mladšom veku trávil panovník čas i s deťmi v Reichenau, v Štajersku. Korunnému princovi tam nechal vystavať poľovnícky domček.  Na stenách vstupnej haly i dnes visia obrovské parožia, vypchatá hlava kanca i s tesákmi, snežné zajace a tetrovy. Medzi úlovky korunného princa patrili i kukučky a poľné vrany. Tieto zvieratá zastrelil korunný princ v mladosti. Rudolf si na pobyt v prírode rýchlo zvykol, no v jeho búrlivom živote sa vyskytlo mnoho excesov. Známy je prípad, keď v roku 1885 strávil v revíri 200 dní, poľoval od rána do večera i na chránenú zver. Takéto správanie nebolo cisárovi  ľahostajné. Po mnohých rokoch sa stal podobný incident s neskorším následníkom trónu. Jedného dňa sa cisár  zdesene rozhovoril o masovom strieľaní Františka Ferdinanda d’Este. Arcivojvoda v rezervácii Laizer Tiergarten vo Viedni zostrelil niekoľko sto zvierat, medzi ktorými sa nachádzali i domáce zvieratá. Cisár odsúdil tento čin ako nepoľovnícky.

   František Jozef bol pri love úplne iný, ako uvádza perzský šach, ktorý sa zúčastnil na poľovačke blízko pri Schönbrunne. Vtedy sa zdržiaval takmer vždy v jeho blízkosti.  František Jozef bol zaujatý príbehmi šacha o jeho skúsenostiach s lovom v domovine. Keď mu rozprával o niekoľkotýždňových lovoch, počas ktorých sa kočovalo, cisára to tak nadchlo, že v jeho očiach sa zračila túžba taktiež niečo podobné zažiť.

 Záznamy o zastrelenej zveri  počas najväčších lovov v oblasti Eisenerz a Mürzteg, zima 1913

Záznamy o zastrelenej zveri  počas najväčších lovov v oblasti Eisenerz a Mürzteg, zima 1913. Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

 

   Keď sa cisár vydal na poľovačku, pušku si nosil sám, druhú mal vždy pripravenú jeden z jeho spoločníkov. V mladosti lovil cisár vysokú i drobnú zver, neskôr vyhľadával iba vysokú zver a tetrovy. Existoval úrad, na ktorého vrchole stála dvorská rada. Mala dohliadať na prípravu cisárskych poľovačiek. O tých najdôležitejších bola vedená i kniha.

   Lovecký úbor bol dôležitý pre každého, vždy zodpovedal poľovníckemu stavu a tradícii. Cisár nosil sivý kroj štajerského poľovníka, ktorý sa skladal zo sivého kabáta a zelenej vesty, krátkych kožených nohavíc a typického štajerského klobúka. Na nohách mal cisár sivé vlnené pančuchy, ktoré sa mu pri dlhšej chôdzi zosunuli k členkom a v staršom veku i kvôli tomu trpel reumou. Obuté mal „goiserky“, pomenované podľa hornorakúskej dediny Goisern. Oblečenie malo vyzerať staro, tak sa mala zdôrazniť vážnosť nositeľa.

 Cisár František Jozef I., portrétovaný ako poľovník, pravdebodobne na zámku Schönbrunn, autor snímky – Wenzl Weis, 1910

Cisár František Jozef I., portrétovaný ako poľovník, pravdebodobne na zámku Schönbrunn, autor snímky – Wenzl Weis, 1910. Wenzl Weis – Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Austria, Inventarnr. 167.915 – D

   S cisárom lovili arcivojvodovia, hlavne manžel jeho dcéry Gizely, Leopold, František Salvator, manžel Márie Valérie a Otto Windischgrätz, manžel dcéry korunného princa Rudolfa, Alžbety. Lov bol súčasťou programu vždy pri cisárových návštevách v Gödöllö. Medzitým si nechal postaviť súkromný poľovnícky dom pri obci Mürzsteg v Štajersku, kde príležitostne prijímal vysokoctených hostí. V októbri 1888 ním bol Viliam II., z ktorého návštevy nebol cisár nikdy príliš nadšený, a v októbri 1903 Mikuláš II. Okrem toho, že pri svojej návšteve cisár Mikuláš zabil 17 kamzíkov, vyjednával s monarchom o budúcnosti Balkánu.

   Každoročne cisár podnikal lovy v Soľnej komore (Salzkammergut). Vrásky na čele mu robili len oficiálne prijatia, pretože si ich neželal. V roku 1867 bol postavený poľovnícky zámok v blízkosti Semmeringu v Štajersku. Od roku 1903 sa volá „Zámok Mürzsteg“, z ktorého mal cisár výhľad na vrch Veitsch. František Jozef vlastnil v Štajersku niekoľko loveckých zámkov. Eisenerz bolo s Leopoldsteinským jazerom jeho najobľúbenejšie miesto. Tento revír navštevoval i Maximilián a  Ferdinand II. Revír spravoval c. a k. vrchný poľovník, Jozef Mühlbacher. Starí priatelia mali mimoriadne blízky vzťah, pretože sa spoznali už počas dospievania Františka Jozefa. Jozef Mühlbacher bol jedným z tých, ktorí videli ako cisár zastrelil svoj prvý úlovok, kamzíka. Jozef bol často obdarovaný jedlom a cigarami.

Rakúsky spisovateľ, Jozef Roth, o vladárovi napísal, že bol jedným z najlepších strelcov starej monarchie a mal pohľad lovca, ktorý zvažoval každý výstrel. Lov bol preňho ušľachtilým poľovníckym remeslom, ktoré vyrástlo na etických princípoch.

 

Zdroje:

  1. BLED, Jean-Paul. Franz Joseph: der letzte Monarch der alten Schule. Preložil Marie-Therese PITNER, preložil Daniela HOMAN. Wien: Böhlau, 1988. ISBN 3-205-05117-3.
  2. HERRE, F.: [Z NEMECKÉHO ORIG. PREL. MARTA LIČKOVÁ]. Cisár František Jozef I. Bratislava: Ikar, 1998. ISBN 8071186570.
  3. KORZER-CACHÉE, Josef. Císař František Josef zcela privátně: “Vy se máte, Vy si můžete chodit do kavárny!”. Praha: Brána, 1996. ISBN 80-85946-32-7.
  4. MARKUS, Georg (ed.). Der Kaiser Franz Joseph I.: Bilder und Dokumente. Wien: Amalthea, 1985. ISBN 3-85002-205-6.
  5. SCHMÖCKEL, Sonja. Schnepfenklopfen und Wildsauhatz – Franz Joseph auf der Jagd. In: Die Welt der Habsburger[online]. Wien: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H., 2008 [cit. 2016-10-30]. Dostupné z: http://www.habsburger.net/de/kapitel/schnepfenklopfen-und-wildsauhatz-franz-joseph-auf-der-jagd?language=en