V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Dnešný príspevok prináša fotografie z koledovania v obci Čabiny.

Ema Gališinová (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Prvá koleda v Čabinách po dlhom čase sa uskutočnila v r.1991 Pod vedením Michala Moroza. Už počas adventu sa u neho stretávali chlapci z obce. V jeho dome sa vyrábali rôzne  rekvizity(jasle, čakov- čiapka a oblečenie) a nacvičovala sa koleda. Veľkú zásluhu mal aj 1.greckokatolícky farár od pádu socializmu(obce Jaroš) Hlavnou postavou bol ,,starý.“ Tento koledník viedol celú koledu . Prvým starým bol Ľubomír Beňo. Ďalším postavami boli 4 pastieri a 4 anjeli . Na kolede nesmel chýbať čert. Túto funkciu zastával pán Martin Gališin.. Dole uvedené fotky som uverejnila zo súhlasom osôb ktoré sa na kolede podieľali.

koleda-1

 Chlapci sa pripravujú na koledu. Zľava hore Jaroslav Lechan, Ján Rusinko, Róbert Firkaľ, Rastislav Gališin, Marek Durila, Milan Gališin . Zľava dole:  Marek Kasa, Martin Lechan, otec Jaroš a pán Michal Moroz.     Na zemi vľavo čert Martin Gališin a Ľubomír Beňo

koleda-5

koleda-2

Zdroj:

Zbierka rodiny Gališinovej