V rámci popularizácie regionálnych dejín sme sa rozhodli dať priestor na na našom webe príspevkom, ktoré vypracovali študenti stredných škôl počas vyučovania dejepisu. Je veľmi dôležité priviesť študentov k regionálnej histórii, aby si formovali vzťah k vlastnému regiónu. V duchu stratégie  rozvoja tohto webu chceme osloviť učiteľov dejepisu, aby v rámci vyučovania viedli študentov k poznávaniu regionálnej histórie. Praktickým výsledkom by mohli byť študentské projekty, ktoré by sa pravidelne uverejňovali na tomto webe. Študenti a učitelia by tak prispeli k masívnemu budovaniu databázy informácii o histórii svojho regiónu. Študentské práce budú redakčne upravené našimi editormi. Fotografie sú z pohrebu vojaka Jozefa Turcovského, ktorý sa konal 12.6.1964 v obci Hrubov.

Nina Kollarčíková (Gymnázium armádneho generála L. Svobodu, Humenné)

Jozef Turcovský sa narodil 29.9.1944 v Hrubove. Ako devätnásť ročný chlapec rukoval na vojnu, ktorá bola v Nepomuku, blízko Plzne, v Čechách. No žiaľ, jeho rodina a priatelia sa 8.6.1964 dozvedeli správu, že Jozef Turcovský zahynul pri výcviku. Bol pochovaný v cínovej rakve. Na jeho pohrebe bolo veľa ľudí z dediny ale aj jeho veliteľ a delegácia z vojenského útvaru v ktorom slúžil a vojenský orchester. Pohreb vojaka Jozefa Turcovského sa  konal 12.6.1964 v obci Hrubov.

pohreb vojaka J. Turcovskeho (1)

Portrét vojaka Jozefa Turcovského.

pohreb vojaka J. Turcovskeho (5)

Na tejto fotografii je dievča v bielom, ktorá zastupovala všetky dievčatá v dedine.Symbolom jej bielych šiat bolo to, že muž zomrel ako slobodný.

pohreb vojaka J. Turcovskeho (4)

Prejav na pohrebe zosnulého vojaka Jozefa Turcovského prednášal jeho veliteľ.

pohreb vojaka J. Turcovskeho (3)

Pohreb vojaka Jozefa Turcovského v obci Hrubov.

pohreb vojaka J. Turcovskeho (2)

Pohreb vojaka Jozefa Turcovského v obci Hrubov.

 

 

Zdroj:

Zbierka rodiny Balkovej