Tlač v období prvej svetovej vojny bola pre verejnosť najdôležitejším zdrojom informácii. Je samozrejme, že obraz vojny, ktorý tieto noviny sprostredkovali obyvateľstvu bol značne odlišný, od reality. Okrem všadeprítomnej cenzúry, sa nepísalo o porážkach, marginalizovali sa vlastné straty a zveličovali straty protivníka. Na podporu morálky obyvateľstva slúžili hrdinské príklady z frontového nasadenia. Napriek nánosu propagandy sa dajú v novinách nájsť aj cenné informácie, preto je dobová tlač dôležitým zdrojom informácii. Úvodníky novín pravidelne prinášali krátke situačné správy o vývoji na frontoch. Samozrejme aj o týchto úvodníkoch platí, to čo sme povedali na začiatku článku. Články vznikli doslovným prepisom, to znamená, že obsahujú nespisovné slová, či preklepy. V príspevku prinášame ukážky toho, aké informácie poskytoval generálny štáb rakúsko-uhorskej tlači.

Vojna proti Rusku.

Úspechy našich čiat.

(Úradná zpráva vydaná 23. januára.)

V Poľsku, v západnej Haliči a v Karpátoch žiadnej významnejšej udalosti sa nestalo; miestami vedie sa kanónový boj, ináč je ticho. V južnej Bukovine opätovné útoky Rusov na naše posície včera skončily sa s tým, že naše čaty zpät zaujaly Kirlibabu a nad mestom panujúce vŕšky. Rusi za ťažkých ztrát cúvli. Pokusy nepriateľa, aby za Jakobeny a Kirlibabu priestor získal, na takýto spôsob sa úplne zmarily.

Podmaršall Höfer, námestník šéfa generálneho štábu.

Zdroj :

Slovenské noviny; v Budapešti, v utorok, 26. januára 1915; ročník 30.; číslo 20

 

Vojna proti Rusku

Odbité ruské útoky

(Úradná správa vydaná 25. januára)

 V Poľsku a v Haliči nestalo sa žiadnej významnej udalosti. Len pozdĺž Nidy bol živý kanónový boj. V údolí Unga a pri Vezérszállási ruské protiútoky, zavedené cieľom zpätzaujatia posícií, ktoré sme boli my zaujali, sme krvave odbili. Pokus nepriateľa, aby sa pri Rafailove preťal, sa úplne zmaril. Nepriateľ cez Zielonu cúvol. V Karpátoch v bojoch posledných dvoch dní zajali sme 1050 Rusov.

Zdroj:

Slovenské noviny, Ročník XXX., v Budapešti, v stredu, 27. januára 1915., Číslo 21.